josaarnoudse.nl

denken en doen, peinzen en schrijven, geloven en leven

Contact

Jos 1 001

Jos (J.M.) Aarnoudse
Kerkweg 55
6713 NC Ede

telefoon: 06-12811900
email: aarnoudse@live.nl

whatsapp gebruik ik alleen voor zakelijke groepen.

Als je me wilt bereiken, mail, bel of sms me. 
Als je belt en ik neem niet op, spreek dan de voicemail in als je wilt dat ik terugbel.

Voor (s)preekbeurten of hulp bij geestelijke verzorging,
advies bij zingeving of anderzins: mailen werkt het snelst,
bellen kan dus ook, als ik niet opneem, spreek in en ik bel terug

Zie ook:

ELPISbegeleiding:   http://www.elpisbegeleiding.nl

KvK nummer: 27346416