josaarnoudse.nl

denken en doen, peinzen en schrijven, geloven en leven

Contact

Jos 1 001

Jos (J.M.) Aarnoudse
Kerkweg 55
6713 NC Ede

telefoon: 06-12811900
email: aarnoudse@live.nl

Whatsapp gebruik ik eigenlijk alleen voor zakelijke groepen.
Je kunt er niet van uitgaan dat ik Whatsapp dagelijks bekijk.
Ook andere mailaccounts op mijn naam (die mij qq zijn toegekend) bekijk ik niet dagelijks.

Als je me wilt bereiken, mail via aarnoudse@live.nl, bel of sms me via 06-12811900.
Dat zijn de kanalen die ik wel dagelijks bijhoud. 

Als je belt en ik neem niet op, spreek dan de voicemail in als je wilt dat ik terugbel.

Voor (s)preekbeurten of hulp bij geestelijke verzorging,
advies bij zingeving of anderzins: mailen (aarnoudse@live.nl) werkt het snelst,
bellen kan dus ook, als ik niet opneem, spreek in en ik bel terug

Zie ook: www.elpisbegeleiding.com