josaarnoudse.nl

denken en doen, peinzen en schrijven, geloven en leven

Preken

IMG_2382a

Het is vooral zomers dat ik meestal aaneengesloten voorga op zondag. Dominees zijn dan met vakantie en wij gaan meestal in voor- of naseizoen. Je bent dan een welkome gast als gastvoorganger. Van de series preken die ik dan kan maken (zomer is ook rustigere tijd in mijn werk als directeur bij de VKB) maakte ik veelal een ‘boekje’.  In 2018 kwam er niet van, want toen gingen we in het ‘hoogseizoen’ met vakantie (samen met iemand die aan de schoolvakanties was gebonden. Ook in 2020 is er niet van gekomen, omdat dat de eerste zomer was waarin corona bestond en kerkdiensten soms wel, soms niet doorgingen. Je vindt hier wel de series van 2016, 2017, 2019 en 2021. Daarnaast kun je wel telkens de laatste preken die ik hield volgen bij de rubriek ‘preek van de week’ (Zie daar)

Zomerreeks 2023 over de brief aan de Romeinen (8 keer)

1.. GK Schoonrewoerd, 25 juni 2023

> Eervolle missie, Romeinen 1:8-17

KERK-TV

2.. PG Schipluiden, 2 juli 2023

> Gemeenschappelijke basis, Romeinen 3:21-26

KERK-TV

3.. Beatrixkerk, PG Ede, 9 juli 2023

> Effectieve verbondenheid, Romeinen 6:3-14

KERK-TV

4.. Ontmoetingskerk Noordeloos, 16 juli 2023

> Innerlijke strijd, Romeinen 7

KERK-TV

5.. Trefpunt, PG Bennebroek, 23 juli 2023

> Geschonken overwinning, Romeinen 8

KERK TV

6.. Dorpskerk Bloemendaal, 13 augustus 2013

> Pijnlijke verwijdering, Romeinen 9-11

KERK-TV

7.. Gemeente De Bron, Amsterdam, 17 september 2013

> Liefdevol leven, n.a.v. Romeinen 12 en 13

8.. Gereformeerde Kerk Sliedrecht, 7 oktober 2023

> Aanvaardend kerk-zijn, Romeinen 14 en 15

KERK-TV

.

Advent – Kerst –  Epifanie 2021-2022: reeks Protestantse Maria

> Protestantse Maria boekje zes preken


Zomer 2021
(zomerreeks over Efeziërs):

> Bij God beginnen, Efeziërs 1, 1-14, 11 juli 2021, GK Asperen 

> Verzoening bewerken, Efeziërs 2,11-22, GK Sliedrecht, 18 juli 202

> Op gebogen knieën, Efeziërs 3,14-21,Wilheliminakerk, 25 juli 2021

> Gij geheel anders, Efeziërs 4,17-24, GK Sliedrecht, 1 augustus 2021

> Leef in liefde, Efeziërs 4,25-5,2, Waerthove Sliedrecht, 8 aug 2021

> Niet meedoen en ontmaskeren, Ef 5,11-20, GK Sliedrecht 15 aug 2021

> Levensgemeenschap – liefdesgemeenschap, Efeziërs 5,21-6,9, Havenkerk Sassenheim 22 aug 2021

>De wapenrusting van God, Efeziërs 6,10-20, PG Bennebroek, 29 aug 2021

Zomer 2019

In de zomer 2019 heb ik een aantal zondagen gesproken vanuit de apostolische brief aan de Kolossenzen en vanuit de brief aan Filemon (aan Kolosse verbonden).  Hieronder vindt u het boekje waar de vijf preken in zijn opgenomen onder de titel ‘Bruggen bouwen’.

 > BRUGGEN BOUWEN, 5 preken vanuit Kolossenzen en Filemon, zomer 2019

Zomerserie 2017

In de zomer van 2017 heb ik als gastpredikant weer heel wat kerkdiensten geleid. Ook voor die zomer maakte ik een plan, want het voorbereiden van de diensten moet wel gebeuren naast mijn gewone werk. Ik zag vanuit de schriftlezingen van het oecumenische leesrooster voor de betreffende zondagen mogelijkheden vanuit de apostolische brieflezingen. Zo ontstond er weer een serie van negen preken over kerk- en christen-zijn, onder de titel: ‘Leesbare brief’. Graag geef ik iets van de inspiratie van de zomer van 2017 door. Klik op de betreffende titel om de preek te kunnen lezen. Wie een ‘boekje’ met de hele serie in print wil ontvangen, kan mij een mailtje sturen. 

(als u van een pdf terug wilt naar de site, gebruik pijltje, niet kruisje)
 1. Grote opdracht (1 Timoteüs 6:11b-16), PG Alexanderkerk  Rotterdam 25 juni 2017
 2. Ware nederigheid (1 Petrus 5:5b-11), GK Sliedrecht 2 juli 2017
 3. Zekere hoop (Romeinen 8:18-23), PG Schipluiden 9 juli 2017
 4. Vernieuwende doop (Romeinen 6:1-14), PG Woudtse kerk 23 juli 2017
 5. Bevrijdend geloof (Romeinen 6:15-23, HG Bethlehemkerk Papendrecht 30 juli 2017
 6. Levensveranderende genade (Romeinen 8:12-17), GK Boven-Hardinxveld 6 augustus 2017
 7. Waarschuwende prediking (1 Korintiërs 10:1-13), HG Ameland 13 augustus 2017
 8. Gezaghebbende kerk (1 Korintiërs 12),  PG Nieuwerbrug 20 augustus 2017
 9. Leesbare brief (2 Korintiërs 3:1-9), GK Sliedrecht 3 september 2017


Zomerserie 2016

In de zomer van 2016 heb ik diverse kerken kerkdiensten geleid. Tevoren dacht ik na. Wat ga ik doen? Ik bekeek de lezingen voor die zomer volgens het oecumenische leesrooster en ontdekte een min of meer doorgaande lijn door Lucas. Je kunt als gastpredikant in verschillende gemeenten steeds met eenzelfde preek voor de dag komen, tenminste als men niet vraagt het leesrooster te volgen of op een andere manier je ergens aan te houden. Maar dat geeft mij niet zoveel vreugde. De ontdekkers-vreugde van de ‘schriftgeleerde die oude en nieuwe schatten uit zijn voorraad tevoorschijn weet te halen’ is te mooi om te laten liggen, ook als er dan elke week – naast het gewone werk – gestudeerd en nagedacht moet worden. Wonderlijk is dat er altijd wel het nodige tevoorschijn komt, dat tot nadenken stemt, dat inspireert of dat vreugde geeft. Althans zo ervaar ik het zelf. Graag geef ik daar iets van door. Negen preken vanuit Lucas over de mores van Gods Konikrijk onder de titel: ‘Ook mij bemint Gij teer’. Klik op de betreffende titel om de preek te kunnen lezen. Wie een ‘boekje’ met de hele serie in print wil ontvangen, kan mij een mailtje sturen.

(als u van een pdf terug wilt naar de site, gebruik pijltje, niet kruisje)
 1. Luisteren naar Jezus (Lucas 10:38-42), GK Sliedrecht 17 juli 2016
 2. Rijk zijn naar God (lucas 12:21-31), GK Sliedrecht 31 juli 2016
 3. Wakker zijn (Lucas 12:32-48), PG Nieuwerbrug a/d Rijn 7 augustus 2016
 4. De tijden duiden (Lucas 12:49-56), PG Zaltbommel Maartenskerk 14 augustus 2016
 5. Strijden om in te gaan (Lucas 13:22-30), GK Sliedrecht 21 augustus 2016
 6. Nederig zijn (Lucas 14:1-14), GK Giessendam 28 augustus 2016
 7. De kosten berekenen (Lucas 14:25-35), PG De Waal Texel, 4 september 2016
 8. Vrienden maken met de Mammon (Lucas 16:1-9), PG Nieuwerbrug a/d Rijn 18 september 2016
 9. Blijven bidden (Lucas 18:1-8), PG Woudtse kerk, 9 oktober 2016

——

Leave A Comment