josaarnoudse.nl

denken en doen, peinzen en schrijven, geloven en leven

Nieuwe Kerk Ede

“Toen bad Elisa: HERE, open hun de ogen opdat zij zien.”

6 februari 2024

Op woensdag 31 januari kwamen we als kring ‘Toegewijd leven’ bijeen. De dag ervoor las ik een twee pagina breed krantenartikel van hoogleraar psychologie Roos Vonk onder de titel: ‘Oh zalige onwetendheid’. Zij liet zien, hoe een mens voortdurend de neiging heeft om onwelgevallige informatie te negeren. Dat er zelfs onbewuste mechanismen aan het werk zijn (je innerlijke ‘spindoctor’) die er voor zorgen dat je je van dingen onbewust blijft, omdat je ze eigenlijk ook niet wilt weten.

Zalige onwetendheid

Aan de éne kant is dat goed, want zonder filtering kan een mens niet bestaan…… Lees hele stuk: hier


‘Ik ben zelf ook een hypocriet’

10 januari 2024

De bekende Nederlandse actrice Carice van Houten heeft het licht gezien. Zij is overtuigd geraakt van de urgentie van de klimaatproblemen welke (het rijkere deel van) de mensheid over de planeet aan het afroepen is. Ze is recent een klimaatpodcast gestart.[1] Bij de start verklaarde ze dat er geen ontkomen aan is. Het moet over een andere boeg. Maar ook dat dat nog niet zo eenvoudig is. Want we zitten in een leven dat we gewend zijn.  Ondanks allerlei goede bedoelingen gaat dat meestal – een beetje bijgeschaafd – gewoon door. “Ik ben zelf ook een hypocriet”, zo klonk haar bekentenis.

De rol van geld

Met onze kring ‘Toegewijd leven’ kwamen we voor de kerstvakantie bij elkaar. We bespreken op die kring hoofdstukjes uit het gelijknamige boekje (ondertitel: ‘Over recht doen aan al wat leeft’). Deze keer gaat het over de rol van geld in ons leven. De afdronk van de hele avond is dat we het allemaal wel een goed idee vinden om bewuster te leven, maar tegelijk worstelen met de balans. Lees hele stuk: hier.


[1] ‘Klimaatgekkie’ Carice van Houten over klimaatpodcast: ‘Maken ook grapjes’ | RTL Nieuws

Wat eten we vandaag?

10 november 2023

Wat heeft eten en drinken nu met geloof te maken? Het geloof is toch een geestelijke aangelegenheid? En eten en drinken is dat niet al te gewoon? Tegelijk, het feit dat in het gebed dat Jezus zijn gemeente leert de bede voorkomt: geef ons heden ons dagelijks brood, is wel een signaal. Zo lang is het Onze Vader niet, en dat er dan voor het dagelijks brood ruimte wordt gemaakt, betekent waarschijnlijk toch dat het niet onbelangrijk is.

Voedsel en zingeving
Christenen zijn niet de enige die soms denken, dat voedsel niet zo’n interessant gespreksonderwerp is. Ooit leidde ik binnen het Riagg van Haarlem therapiegroepen vanuit het aspect ‘levensbeschouwing’……..

Lees het complete verhaal: hier.

Kring ‘Toegewijd leven’

5 oktober 2023

Nieuwe Kerk Gemeente Ede, kerkseizoen 2023-2024

Maximum aantal deelnemers: 10

We komen zeven keer bij elkaar op een woensdagavond bij Jos Aarnoudse, Kerkweg 55, te Ede.

Onze leidraad is het boekje ‘Toegewijd leven. Over recht doen aan al wat leeft’ van ds. Sam Janse en anderen (uitgegeven in 2023 bj KokBoekencentrum te Utrecht). We kunnen ook een keer een relevante film of documentaire kijken en die bespreken, als we dat willen

Telkens lezen we een artikel plus een interview uit het boekje ter voorbereiding. Ons gesprek op de avond is daarna tamelijk vrij. We beginnen eerst met kort eventueel lief en leed te delen. Na de opening inventariseren we de kring rond wat ieder is opgevallen of waarovr je graag nog wat zou doorpraten. Daarna gaan we dat dan ook doen. Inloop is er vanaf haf acht uur. We beginnen het gesprek om 8 uur uur. Tussen half tien en tien uur ronden we dat af (met een lied) en daarna praten we nog wat na bij een glaasje vruchtensap (voor wie dat wil).

Data en onderwerpen:

25 oktober: ‘Wat eten we vandaag?’ (hfst 2)
29 november: ‘Arm en rijk, geld en goed in de bijbel’ (hfst 4
31 januari: ‘Bomen tot in de hemel. Over begrensde begeerte’ (hfst 5)
28 februari: ‘Liturgie als levensvorm. Over wijding van het leven’ (hfst 6)
27 maart (half uur later wegens vesper Stille Week): ‘Leidt meer bezit tot meer geluk?’ (hfst 7)             
24 april: ‘Waarom zorgen voor de aarde, als de Heer spoedig weer komt?’ (hfst 8)
29 mei: eten we samen, 18.30 uur

.

Uil of dolfijn?

9 september 2023

Aan de workshop ‘overdenking’ tijdens de startdag van onze gemeente deden 34 mensen mee in twee rondes. Het was een workshop in vijf bedrijven, waarbij we o.a. stilstonden bij het thema ‘Ga mee!’. Dezelfde bijbelgedeelten als die in de zondagmorgendienst van 10 september in de kerk werden voorgelezen, hadden onze aandacht. Dat is ook niet zo raar, want ze waren aangedragen bij het thema.

We moesten als groepjes ook zelf in de benen komen. Want rond vier deelthema’s werden we uitgenodigd onze mening te geven via het plakken van stickertjes. Bij ‘bid mee’ ging het om de keuze van een gebedsintentie. Bij ‘praat mee’ ging het om vijf gespreksonderwerpen. Bij ‘zing mee’ hadden we de keuze uit zes liederen. Het onderwerp ‘doe mee’ gaf nog de meeste hoofdbrekens. Aan de hand van een dier moest je aangeven wat volgens jou de missie van het christelijk leven en de kerk voor vandaag het best zou symboliseren. Je had de keuze uit: schildpad, paard, dolfijn, ooievaar, dromedaris en uil. De meerderheid koos ‘de wijsheid’ van de uil, met als goede tweede de speelsheid, vreugde en het spetterende van de dolfijn.

Als je het hele boekje wilt bekijken met de vijf bedrijven, en de keuzes die je kon maken, klik op link beneden. De uitslag over het geheel was als volgt. De twee gebedsintenties die er uitsprongen, waren duidelijk: bidden om het werk van de Heilige Geest in ons aller leven en bidden voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Wat betreft de gespreksonderwerpen waren dit: over hoe we vorm geven aan onderlinge verbondenheid in onze gemeenschap en: over muziek en de inrichting van het kerkgebouw. De twee liederen die werden gekozen waren Gezang 416 (‘Ga met God’) en Psalm 121 (‘Ik sla mijn ogen op en zie’). Als dieren die het best als symbool voor de missie van de kerk en het christelijk leven konden gelden, werden gekozen: de uil en de dolfijn, met als goede derde het paard.

Het boekje Workshop ‘overdenking’, startdag 2023 Nieuwe Kerk Gemeente Ede

Hoe zat het nu met die dieren? Er werden geen betekenissen vooraf gegeven, alleen een paar hints, dus je moest het hebben van je eigen associaties.

Achteraf werden de volgende suggesties gedeeld:

uil: wijsheid, mystiek
schildpad: geduld, stabiliteit, volharding
paard: sociaal, groepsdier, invoelend
dolfijn: speels, vreugdevol, spetterend, schoonheid
ooievaar: evenwichtig (éne poot staan), vernieuwing (voorjaarskomer)
dromedaris: waardigheid, onverstoorbaarheid, dienstbaar, nederig