josaarnoudse.nl

denken en doen, peinzen en schrijven, geloven en leven

Nieuwe Kerk Ede

Aarde en wederkomst

Lees de complete reflectie: hier

Bezit en geluk

Lees de complete reflectie: hier

Eenvoudig / toegewijd leven

26 maart 2024

Alle tien reflecties n.a.v. bijeenkomsten van gespreksgroep
‘Eenvoudig, toegewijd leven’ binnen de Nieuwe Kerk Gemeente van Ede
samen: lees hier.

.

Uil of dolfijn?

9 september 2023

Aan de workshop ‘overdenking’ tijdens de startdag van onze gemeente deden 34 mensen mee in twee rondes. Het was een workshop in vijf bedrijven, waarbij we o.a. stilstonden bij het thema ‘Ga mee!’. Dezelfde bijbelgedeelten als die in de zondagmorgendienst van 10 september in de kerk werden voorgelezen, hadden onze aandacht. Dat is ook niet zo raar, want ze waren aangedragen bij het thema.

We moesten als groepjes ook zelf in de benen komen. Want rond vier deelthema’s werden we uitgenodigd onze mening te geven via het plakken van stickertjes. Bij ‘bid mee’ ging het om de keuze van een gebedsintentie. Bij ‘praat mee’ ging het om vijf gespreksonderwerpen. Bij ‘zing mee’ hadden we de keuze uit zes liederen. Het onderwerp ‘doe mee’ gaf nog de meeste hoofdbrekens. Aan de hand van een dier moest je aangeven wat volgens jou de missie van het christelijk leven en de kerk voor vandaag het best zou symboliseren. Je had de keuze uit: schildpad, paard, dolfijn, ooievaar, dromedaris en uil. De meerderheid koos ‘de wijsheid’ van de uil, met als goede tweede de speelsheid, vreugde en het spetterende van de dolfijn.

Als je het hele boekje wilt bekijken met de vijf bedrijven, en de keuzes die je kon maken, klik op link beneden. De uitslag over het geheel was als volgt. De twee gebedsintenties die er uitsprongen, waren duidelijk: bidden om het werk van de Heilige Geest in ons aller leven en bidden voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Wat betreft de gespreksonderwerpen waren dit: over hoe we vorm geven aan onderlinge verbondenheid in onze gemeenschap en: over muziek en de inrichting van het kerkgebouw. De twee liederen die werden gekozen waren Gezang 416 (‘Ga met God’) en Psalm 121 (‘Ik sla mijn ogen op en zie’). Als dieren die het best als symbool voor de missie van de kerk en het christelijk leven konden gelden, werden gekozen: de uil en de dolfijn, met als goede derde het paard.

Het boekje Workshop ‘overdenking’, startdag 2023 Nieuwe Kerk Gemeente Ede

Hoe zat het nu met die dieren? Er werden geen betekenissen vooraf gegeven, alleen een paar hints, dus je moest het hebben van je eigen associaties.

Achteraf werden de volgende suggesties gedeeld:

uil: wijsheid, mystiek
schildpad: geduld, stabiliteit, volharding
paard: sociaal, groepsdier, invoelend
dolfijn: speels, vreugdevol, spetterend, schoonheid
ooievaar: evenwichtig (éne poot staan), vernieuwing (voorjaarskomer)
dromedaris: waardigheid, onverstoorbaarheid, dienstbaar, nederig